Ανακοινώσεις

21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 07/09/22 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑ! ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε» ΑΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 48181538000 έδρα Ερμούπολη Σύρου.   https://mykonos-houses.com/wp-content/uploads/2022/09/mykonos-invest-praktiko-geniki-syneleusi-2022.pdf    ...

Read More

09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 048181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ...

Read More

23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 048181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ...

Read More

22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε» ΑΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 48181538000 έδρα Ερμούπολη Σύρου, σε Τακτική...

Read More

16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 048181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ...

Read More